Computer

Wat is een goed programma om datapunten in een grafiek op papier te digitaliseren naar Excel?

Grafieken zijn soms alleen op papier beschikbaar. Je kunt ze gemakkelijk scannen - pdf of zo - maar daarmee heb je nog niet de datapunten digitaal. Is er vrije software die grafieken kan lezen en omzetten naar een bestand? Het liefst automatische en niet punt voor punt aanklikken.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Je zoekt dus naar een OCR naar Excel. Kijk of hier wat bruikbaars te vinden is:
    https://tinyurl.com/CT091220s

Beantwoord deze vraag