Computer

inhoudsbesturingselementen in Word: hoe vult Word de gegevens automatisch in op andere plekken in het document?

Word, inhoudbesturingselement: ingevoerde tekst terug laten komen. Hoe doe ik dat? bv. op pagina één is een Element waar ik de titel geef. In de voettekst moet nu die tekst automatisch gevuld worden. Ik zie dat het kan (word-sjabloon "een roman schrijven") maar het lukt me niet om het te reproduceren..