Computer

bij de mails die ik ontvang in gmail ontbreken de bijlagen?

de bijlage waar de mail naar verwijst is er niet bij.