Besturingssystemen

Automatise hoofdletter van windows 10 uitschakelen?

Op iedere regel komt er een hoofdletter, stop dit alsjeblieft.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Startknop > Instellingen > Apparaten > Typen > Spelling.
    Schuifje Uit voor Spelfouten automatisch corrigeren.

Beantwoord deze vraag