Apps & Software

Tekst invoegen en invoeren in Excel sheet en de cellen overschrijven?

Er is een manier om in Excel tekst te kunnen invoeren alsof er geen cellen zijn! Ik ben vergeten hoe.