Apps & Software

In PCM 11 is deel 7 van de cursus Puthon is die ook in PDF formaat?

Wil een cursus Python, maar heb graag in PDF formaat

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Je kan ook een cursus volgen bij:
    https://tinyurl.com/CT311020d

Beantwoord deze vraag