Apps & Software

Een selectiemacro maken in excel ?

Hoe kan ik op een excelwerkblad (via macro) een selectie maken (kolommen A - H), en aantal rijen gebaseerd op in houd van kolom C: van C3 tot laatst ingevulde cel in C? Johanleo

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    http://www.exactsoftware.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7Bd25d81a6-5f37-475e-8dbc-6890d4a11cff%7D

Beantwoord deze vraag