Beveiliging & privacy

Werd dit systeem gehigjackt ?

Anoniem
tuurke
6 antwoorden
 • Kan iemand eens kijken of hier zaken in staan waardoor
  een kennis steeds dezelfde rommel te zien krijgt vanaf
  het ogenblik dat hij op internet gaat.


  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 19:44:34, on 20/10/2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\MediaKey\MediaKey.EXE
  C:\Program Files\Common files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\mssys.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\bgjovadr.exe
  C:\Documents and Settings\Admin\Bureaublad\downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.couldnotfind.com/search_…count_id=133654
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.couldnotfind.com/search_…count_id=133654
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.slotch.com/?&account_id=133654
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_…count_id=133654
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://be-nl.altavista.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {0199DF25-9820-4bd5-9FEE-5A765AB4371E} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll
  O2 - BHO: NavErrRedir Class - {0199DF25-9820-4bd5-9FEE-5A765AB4371E} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: ISTbar - {5F1ABCDB-A875-46c1-8345-B72A4567E486} - C:\Program Files\ISTbar\istbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [MediaKey] C:\PROGRA~1\MediaKey\MediaKey.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gkpsijjh] C:\WINDOWS\system32\bgjovadr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [conscorr] C:\WINDOWS\conscorr.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: planetinternet.lnk = ?
  O4 - Startup: server[1].exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: SideFind (HKLM)
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
  O16 - DPF: {1C78AB3F-A857-482E-80C0-3A1E5238A565} - file://C:\install.cab
  O16 - DPF: {72C23FEC-3AF9-48FC-9597-241A8EBDFE0A} (InstallShield International Setup Player) - http://ftp.hp.com/pub/automatic/player/isetupML.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/Sh…n/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/…ash/swflash.cab
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/dj/qdiagh.cab?223
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BD00892E-E852-4DBE-8DDB-78C7134504A8}: NameServer = 194.119.228.67 193.74.208.135


  Bedankt?
 • Kijk hem na :wink:
 • Druk tegelijk op ctrl+alt+del om naar taakbeheer te gaan, kies daar voor het tabblad processen en stop deze processen indien draaiend:
  [list:cc50c79d9a][b:cc50c79d9a]sais.exe
  SearchUpgrader.exe
  istsvc.exe
  bgjovadr.exe
  powerscan.exe
  conscorr.exe
  server[1].exe[/b:cc50c79d9a][/list:u:cc50c79d9a]

  Ga naar start -> configuratiescherm -> software en deinstalleer indien mogelijk het volgende:
  [list:cc50c79d9a][b:cc50c79d9a]powerscan
  istbar[/b:cc50c79d9a][/list:u:cc50c79d9a]

  Scan nog een keer met hijackthis en vink onderstaande items aan, sluit vervolgens alle vensters behalve hijackthis en klik daarna op fix checked.
  [list:cc50c79d9a][b:cc50c79d9a]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.couldnotfind.com/search_…count_id=133654
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.couldnotfind.com/search_…count_id=133654
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.slotch.com/?&account_id=133654
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_…count_id=133654
  O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll
  O3 - Toolbar: ISTbar - {5F1ABCDB-A875-46c1-8345-B72A4567E486} - C:\Program Files\ISTbar\istbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gkpsijjh] C:\WINDOWS\system32\bgjovadr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [conscorr] C:\WINDOWS\conscorr.exe
  O4 - Startup: server[1].exe
  O9 - Extra button: SideFind (HKLM)
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
  O16 - DPF: {1C78AB3F-A857-482E-80C0-3A1E5238A565} - file://C:\install.cab[/b:cc50c79d9a][/list:u:cc50c79d9a]

  Herstart in veilige modus: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm
  Laat alle verborgen bestanden weergeven: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm
  Verwijder indien aanwezig de volgende items:
  [list:cc50c79d9a]C:\WINDOWS\[b:cc50c79d9a]localNRD.dll <— dit bestand[/b:cc50c79d9a]
  C:\Program Files\[b:cc50c79d9a]SideFind <— deze map[/b:cc50c79d9a]
  C:\Program Files\[b:cc50c79d9a]ISTbar <— deze map[/b:cc50c79d9a]
  c:\program files\[b:cc50c79d9a]180solutions <— deze map[/b:cc50c79d9a]
  C:\Program Files\Common files\[b:cc50c79d9a]SearchUpgrader <— deze map[/b:cc50c79d9a]
  C:\Program Files\[b:cc50c79d9a]ISTsvc <— deze map[/b:cc50c79d9a]
  C:\WINDOWS\system32\[b:cc50c79d9a]bgjovadr.exe <— dit bestand[/b:cc50c79d9a]
  C:\Program Files\[b:cc50c79d9a]Power Scan <— deze map[/b:cc50c79d9a]
  C:\WINDOWS\[b:cc50c79d9a]conscorr.exe <— dit bestand[/b:cc50c79d9a]
  [b:cc50c79d9a]server[1].exe <— dit bestand[/b:cc50c79d9a]
  C:\[b:cc50c79d9a]install.cab <— dit bestand[/b:cc50c79d9a][/list:u:cc50c79d9a]

  Start de computer overnieuw op en doe een online virusscan:
  http://www.bitdefender.com/scan/licence.php (Als je geen breedband hebt mag je ook norton updaten en die in de veilige modus een volledige scan laten uitvoeren)

  Herstart de pc nog een maal en plaats een nieuwe hijackthis log met de nieuwste versie van hijackthis http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip
 • :-? sorry dat ik hier effe kom storen maar ik zie dat de log gemaakt is met een verouderde versie van hijackthis.

  hier vindt je de laatse versie.

  http://members.lycos.nl/pinoroeltgewoon/nl.htm
 • Bedankt dat je dat even aangeeft Lycan, was het zelf vergeten. :oops:

  @TS, maak de nieuwe log met de versie die op de site staat die Lycan aangeeft.

  Edit: directe download link: http://www.majorgeeks.com/downloadget.php?id=3155&file=3&evp=3304750663b552982a8baee6434cfc13
 • 8) graag gedaan. We zijn er om mekaar te helpen.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.